Tipy na výlet

Tipy na výlet 
Mapa
Hlavní strana >Tipy na výlet >Tipy na výlet>Pooslaví - Vlčí kopec, Gloriet

Pooslaví - Vlčí kopec, Gloriet

Pooslaví - Vlčí kopec, Gloriet

V dnešní části našeho pravidelného putování za přírodními krásami našeho regionu bych vás chtěl pozvat na procházku opět do úžasného a poetického údolí řeky Oslavy, tentokrát do okolí romantického loveckého zámečku na Vlčím kopci zvaného Heinrichslust (Jindřichovo zátiší) od vídeňského architekta Josefa Kornhäusela, který nechal vybudovat Jindřich Vilém Haugwitz z Biskupic v letech 1829 - 1830. Interiér zámečku má bohatě zdobený interiér, zajímavé jsou zde především malby s mysliveckou tématikou. Jinak jde o jedinečný a velmi vkusně zasazený soubor staveb do zdejší nádherné přírody, který si rozhodně zaslouží naší pozornost, proto se později zmíním i o některých historických zajímavostech.  Areál je přístupný autem či na kole ze silnice spojující obce Popůvky a Kladeruby nad Oslavou (nebo také pěší túrou nádherným údolím řeky Oslavy jižně od Náměště po zeleně značené turistické cestě). Na silnici cca 800 m před obcí Kladeruby nad Oslavou spatříme značenou odbočku na Vlčí kopec, kam současně vede od rozhledny Babylon i modrá turistická značka. Vjezd do areálu loveckého zámečku je lemován velkolepými a majestátnými buky. Jaká škoda, že tento historicky monumentální a vznešený vjezd je podle mého názoru z velké části degradován necitelně vybudovanou asfaltovou cestou. Celý areál původně tvořil komplex budov pro hosty a služebnictvo, které jsou z větší části zachované. Náměšťské panstvo sem jezdilo tehdy pravidelně na 1 až 3 týdny na přelomu září a října. Byly zde pořádány okolním panstvem oblíbené a hojně navštěvované hony na jeleny, daňky a černou zvěř. Hraběcí lesy byly vlastně soustavou obor, ohrazených dřevěnými kůly s měděnými dráty, s nadchody pro pěší nad nimi na stezkách a cestách a s vraty na vozových cestách. Svahy kolem hlubokého koryta řeky a potoků byly protkány soustavou loveckých stezek, lidově zvaných „pirštajchy“ (snad z německého Bergteige – horská stezka). Umožňovaly lovcům pohodlnou chůzi a výhled na dostřel na obě strany. S náměšťským zámkem je Vlčí kopec dodnes spojen velkolepou soukromou cestou nazvanou Annastrasse (Annina cesta). Byla vybudována v letech 1882 – 1884, jak uvádí deska, zasazená v granulitové skále u brodu přes řeku Oslavu. Těsně nad ním byla kdysi udržována „Jindřichova lávka“ pro pěší, vybudovaná a slavnostně otevřená 29.6.1929 Klubem českých turistů v Třebíči, který jí udržoval a obnovoval. Na počest majitele náměšťského panství byla nazvána Jindřichova lávka. Po roce 1948 však již nebyla po povodních obnovována. Poblíž zámečku na Vlčím kopci byla obydlí pro hosty, služebnictvo a myslivna (v té nyní bydlí správce areálu). Výše na rovném prostranství u ústí aleje směrem k rozhledně Babylon byla ještě hájenka, konírny a kočárovny z režného zdiva, které již byly strženy v dobách, kdy areál sloužil jako letní tábor pro děti zaměstnanců Jihomoravských energetických závodů. Později areál vlastnila společnost JME a.s., v současné době slouží společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. jako školící středisko.

Nyní ale již vyrazíme po zeleně značené turistické trase (proti proudu řeky Oslavy). Po chvíli budeme překračovat potůček Kotlík, pokud na chvilku odbočíme z turistické trasy a vydáme se po jeho toku do tzv. Divoké rokle, tak budeme po cca 150 m odměněni pohledem na působivé peřeje a vodopády. Ale nyní již nazpět na značenou cestu. Situace se bude po několika minutách opakovat, neboť budeme míjet potůček Cihelna, jenž na svém toku vytváří také neuvěřitelné přírodní scenérie. Oba potůčky se posléze stékají a ústí do Oslavy podél mohutného granulitového masivu skály Jinošovnice. Při troše štěstí můžeme na těchto potůčcích objevit mloka skvrnitého. Pokračujeme dále do kopce, dokud nenarazíme na skalní ostroh. Odtud se vydáme doprava po téměř neznatelné pěšince, po které dojdeme k jedné z nejkrásnějších skalních vyhlídek na Oslavě. Zde se před námi odhalí nezapomenutelný a dech beroucí pohled na tzv. Dlouhou Oslavu. Nejkrásnější pohledy z této i z okolních skalních vyhlídek jsou především za zádumčivých mlhavých rán v pestře zbarvených podzimních či mrazivých zimních dnech.

Posledním dnešním cílem je kruhový altán Gloriet. K němu se dostaneme, když budeme pokračovat dále po zelené turistické značce. Nachází se cca 500 m od výše uvedeného skalního ostrohu či cca 1 km severně od loveckého zámečku směrem ke skále Jinošovnici. Kruhový altán se stanovou střechou Gloriet, náležející do staveb loveckého zámečku Heinrichslust na Vlčím kopci byl postaven roku 1830. Sloužil k odpočinku a občerstvení lovců. Byl zvenku omítnut hrubou omítkou z říčního písku a podrovnávka byla obložena oblázky. Uvnitř bylo posezení se stoly na zajímavé parketové podlaze. Po zestátnění náměšťského panství však byly stavby rozkradeny a zničeny a altán Gloriet téměř spadl. Naštěstí se jej v roce 2003 podařilo komplexně zrekonstruovat. Za to patří velký dík Lesům ČR, s.p. resp. Lesní správě v Náměšti nad Oslavou. Moc by ještě pomohlo a bylo by úžasné, kdyby byla postupně provedena probírka náletových dřevin, tak aby byl obnoven původní pohled do údolí řeky Oslavy. Ale to je již závěr dnešního putování, příště vás zavedu do okolí Ketkovického hradu.

Zimní scenérie na potůčku Cihelna4 Altán Gloriet nad údolím řeky Oslavy Altán Gloriet nad údolím řeky Oslavy1 Altán Gloriet za východu slunce Annina cesta na Vlčím kopci Areál loveckého zámečku na Vlčím kopci Areál loveckého zámečku na Vlčím kopci1 Česnek medvědí pod Glorietem Česnek medvědí pod Glorietem1 Lovecký zámeček na Vlčím kopci Lovecký zámeček na Vlčím kopci1 (1) Lovecký zámeček na Vlčím kopci1 Lovecký zámeček na Vlčím kopci2 Lovecký zámeček na Vlčím kopci3 Lovecký zámeček na Vlčím kopci4 Malý vodopád na potůčku Cihelna1 Malý vodopád na potůčku Cihelna2 Malý vodopád na potůčku Cihelna3 Mlok skvrnitý pod Vlčím kopcem Na Vlčím kopci Na Vlčím kopci2 Na Vlčím kopci3 Pod Glorietem Pod Glorietem1 Podzim na řece Oslavě Skála Jevišovnice nad řekou Oslavou Skalní vyhlídka nedaleko Glorietu Skalní vyhlídka nedaleko Glorietu1 Skalní vyhlídka nedaleko Glorietu2 Skalní vyhlídka nedaleko Glorietu3 Skalní vyhlídka nedaleko Glorietu4 Skalní vyhlídka nedaleko Glorietu5 Soutok potůčků Cihelna a Kotlík pod Vlčím kopcem Zimní scenérie na potůčku Cihelna Zimní scenérie na potůčku Cihelna1 Zimní scenérie na potůčku Cihelna2 Zimní scenérie na potůčku Cihelna3
Mapa