Významné přírodní lokality ve městě

Významné přírodní lokality ve městě 
Mapa
Hlavní strana >Významné přírodní lokality ve městě >Zemědělská krajina v okolí města

Zemědělská krajina v okolí města

Také zemědělská krajina nabízí mnoha živočichům vhodné prostředí, zejména tam, kde je pestřejší mozaika polí, luk a remízků. Z ptáků patří k typickým druhům polní krajiny skřivan polní. Hojná je také křepelka obecná a místy také koroptev polní. K typickým dravcům otevřené krajiny Třebíčska patří moták lužní, který hnízdí na polích a loukách přímo na zemi v porostech vysoké vegetace. Jeho populace na Třebíčsku patří k nejbohatším v rámci celé ČR. V podmáčených místech v polích hojně hnízdí čejka chocholatá, vzácněji také kulík říční. K významným druhům brouků polní krajiny okolí Třebíče patří krajník (Calosoma auropunctatum), který je v posledních letech nalézán i přímo na okraji města. V rámci ČR se vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy. Okraje polí, úhory a meze obývá vzácnější druh teplých oblastí prskavec větší (Brachinus crepitans). Přímo v Třebíči je také možné pozorovat některé atraktivní druhy motýlů např. otakárka fenyklového (Papilio machaon), výjimečně i ovocného (Iphiclides podalirius), jejichž počty se s klesajícím množstvím chemických látek používaných v zemědělství opět pomalu zvyšují.

Mapa