Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství 
Mapa
Hlavní strana >Odpadové hospodářství >Domovní odpad v Třebíči

Domovní odpad v Třebíči

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč svoz domovního odpadu a provoz sběrných dvorů zabezpečují firmy ESKO-T, s.r.o., AVE CZ s.r.o., TSMB s.r.o. a Ferkl Rokytnice nad Rokytnou. Ve všech obcích je zavedeno třídění papíru, skla, plastů či PET lahví. Na vybraných stanovištích lze i odkládat elektroodpad a textil. V Třebíči máme místo mobilního svozu otevřeny 3 sběrné dvory sloužící pro občany i podnikatele na odkládání jak nebezpečných odpadů, tak objemného odpadu, oděvů, železa a odpadu ze zahrádek. Dále máme vybudováno 168 stanovišť pro sběr tříděného odpadu, pro odpad skla, papíru a PET lahví, na části z nich je možno odkládat, elektroodpad a textil.

Město Třebíč bude podle finančních možností a vhodných ploch síť stanovišť neustále zahušťovat a také rozšiřovat sortiment sběru jednotlivých komodit, které se dají v domácnosti vytřídit. I když se občany vytříděný odpad následně ještě třídí a využívá jako surovina, je třídění pro město finančně značně nákladné. Je nutno se zmínit i o systémech a možných způsobech placení za likvidaci domovního odpadu.

Nakládání s odpady v Třebíči definuje obecně závazná vyhláška. Je nutné, aby se jimi každý občan řídil. Je to:

  • Vyhláška č. 6/2015 je o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Město Třebíč má 3 sběrné dvory, které byly otevřeny v roce 1996. Mimo město Třebíč jsou sběrné dvory provozovány ještě v těchto obcích: Hrotovice, Budišov, Okříšky, Jaroměřice, Studenec a v areálu skládky Petrůvky.

Velmi důležitým krokem pro řešení problematiky odpadů v celém regionu bylo v říjnu 1992 založení Svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč. Od roku 2015 má tento svazek název "Svazek obcí pro komunálních služeb". Má 166 členů z okresu Třebíč a okrajových částí okresů Znojmo a Jihlava. V roce 1997 založil svozovou firmu ESKO-T s.r.o., která je současně provozovatelem skládky.

Mapa