Městská zeleň a parky

Městská zeleň a parky 
Mapa
Hlavní strana >Městská zeleň a parky >Zkvalitňování péče o zeleň

Zkvalitňování péče o zeleň

Převážná část finančních prostředků určených na péči o městskou zeleň je směřována do běžné údržby zelených ploch (sečení, shrabování listí, stříhání živých plotů, prořezávky dřevin, výsadby letniček apod.). S rostoucími nároky na kvalitu životního prostředí intenzita údržby rok od roku stoupá. Zatím sice nedosahuje optimálních hodnot, nesporným úspěchem ale je navýšení počtu sečí sídlištních trávníků ze tří na čtyři za rok. Zvyšuje se i rozloha udržovaných ploch jednak rozrůstáním města o nové čtvrti, ale i zahrnováním zanedbaných městských pozemků uvnitř města i na jeho periferii do pravidelné údržby. Důraz je kladen také na péči o staré stromy, každoročně projde ošetřením několik desítek cenných starých stromů. S rostoucími nároky na zajištění jejich maximální provozní bezpečnosti se stále hledá kompromis mezi – z hlediska ochrany přírody preferovanými – přírodě blízkými extenzivními metodami ošetřování a metodami razantnějšími, spočívajícími v redukcích a odlehčování korun, zaměřenými přednostně právě na provozní bezpečnost.

Tyršovy sady v plném jvětu.

 

Květinový záhon lemující páteřní cestu Máchovými sady je nádherný.

Mapa