Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství 
Mapa

Kompostéry

V roce 2013 podalo město Třebíč žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí na domovní kompostování. Občanům města a jejich částí byly na základě jejich žádostí vypůjčeny a po uplynutí doby udržitelnosti následně umožněn za 200 Kč odkup domácích kompostérů typu KOMP 740 o objemu 740 litrů. Bylo podáno na 735 žádostí, o 19 kompostérů žádaly i školní jídelny. Kompostéry musí být umístěny na zahradách – pozemcích žadatelů po dobu minimálně 5 let. V roce 2018 proběhlo druhé kolo přidělování kompostérů, ve kterém bylo žadatelům za stejných podmínek vydáno dalších 510 kusů.

Mapa