Projekt Zdravé město

Projekt Zdravé město 
Mapa
Hlavní strana >Projekt Zdravé město >Projekt Zdravé město

Projekt Zdravé město

Zdravé město Třebíč a MA21 se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, snaží se zapojit veřejnost do rozhodovacích procesů a podporuje zdravý životní styl obyvatel města Třebíče. Systematicky a dlouhodobě se zabývá zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Zdravé město dává občanům možnost diskutovat o věcech veřejných, o investičních aktivitách města a problémech města. Nabízí jim též příležitost zapojit se do různých osvětových kampaní.


Veškeré informace o projektu Zdravé město Třebíč a MA 21 naleznete zde

Mapa