Top menu

Top menu 
Mapa
Hlavní strana >Top menu >O projektu

O projektu

Úvod

Každý občan má právo znát stav životního prostředí ve svém okolí.

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí. Mezi subjekty, jejichž povinností je  zpřístupňování informací o životním prostředí dle výše uvedeného zákona, patří i náš městský úřad.

Velkým problémem je v současné době velká roztříštěnost informací a dat vztahujících se k různým průzkumům a analýzám jednotlivých složek životního prostředí. Část těchto údajů mají k dispozici např. nejrůznější výzkumné ústavy, odborné firmy či úřady. Proto se náš úřad rozhodl, že se bude maximálně snažit tyto údaje postupně získávat a soustřeďovat je následně na jednom místě.

Tímto centrálním místem pro kvalitní prezentaci údajů a informací vztahujících se k problematice ekologie a životního prostředí se stává tato webová aplikace.    

Věříme, že každý návštěvník této prezentace nalezne odpovědi na celou řadu svých otázek a že tato prezentace současně podnítí i vyšší zájem občanů o životní prostředí a přírodu jako celek.

Mapa