Vodní hospodářství

Vodní hospodářství 
Mapa
Hlavní strana >Vodní hospodářství >Prameny a studánky

Prameny a studánky

Pojem studánka není nijak přesně definován a bývá používán jak pro přírodní prameny, tak i pro umělé studně. Studánkou se rozumí i jednoduché zachycení přirozeně vyvěrajícího pramene betonovou či kamennou jímkou, případně zastřešenou. Studánek nemáme mnoho a zvláště takových, které jsou v dobrém technickém stavu, je poskrovnu. V současnosti jsme se zaměřili na ty, které jsou součástí města nebo se nacházejí v jeho blízkém okolí. Již několik let provádíme cca 1krát za 2 roky odběry za účelem zjištění základních kvalitativních parametrů podzemní vody. Konkrétně jsou sledovány pH, železo, mangan, dusíkaté látky (amonné ionty, dusitany a dusičnany), chloridy, chemická spotřeba kyslíku a základní mikrobiologické ukazatele (koliformní, mezofilní a psychrofilní bakterie, Escherichia coli a enterokoky). Z výsledků rozborů vyplývá, že většina vzorků vody nevyhovuje z hlediska mikrobiálních ukazatelů kvalitě pitné vody, často se objevují i zvýšené obsahy dusičnanů.

Studánka nad zámeckým parkem – se nachází v areálu zámeckého parku směrem k ulici U Obůrky pod ohradou pro koně. U každoročně prováděných odběrů vody se objevují zvýšené hodnoty dusičnanů, vysoká oxidovatelnost a nevyhovující bakteriologický nález.

Studánku Krajíčkova stráň I – najdeme na konci ulice Sucheniova, při okraji lesoparku Krajíčkova stráň. Kvalita vody se po opravě ustálila a vykazuje vyšší hodnotu chloridů, oxidovatelnosti a bakteriologického nálezu.

Studánka Krajíčkova stráň II – je v zadní části v lesoparku Krajíčkova stráň, ve stejném směru jako předchozí studánka. Při odběrech vody kolísá hladina chloridů, neodpovídá hygienickým požadavkům pro poměrně vysoký obsah dusičnanů a bakteriologický nález, v tomto případě jsou patrné známky znečištění z vnějšího prostředí a kvalita vody je ovlivňována i kolísavým objemem přítoků.

Studánka u rekreačních chat v k. ú. Řípov – silnice směr Okříšky, za Červenou Hospodou po polní cestě doprava a dál po červené turistické značce za poslední chatou u řeky Jihlavy. V odebraných vzor- cích se pravidelně opakují poměrné vysoké hodnoty dusičnanů a bakteriologického nálezu.

Studánka pod ulicí J. Heyrovského – cestou údolím od rybníku Baba směrem do sídliště Hájek, po levé straně nad dětským hřištěm. Kvalita vody je i přes poměrně frekventované území stabilní. Ve vzorcích je pravidelně zvýšený obsah dusičnanů a nevyhovující bakteriologický nález.

Studánka nad nádrží Lubí – nad hrází vodní nádrže Lubí, po levé straně polní cesty do Ptáčova. Ve vzorcích vody jsou překračovány ukazatele dusičnanů, oxidovatelnosti a nevyhovuje i bakteriologický nález.

Studánka u zahrádkářských chat v Ptáčovském žlebu – u zahrádkové osady v Ptáčovském žlebu mezi cestou a potokem Lubí. I zde jsou překračovány limity dusičnanů a je nevyhovující bakteriologický nález.

Studánka v Ptáčovském žlebu – silnice směr Vladislav, za bývalou cihelnou doleva po polní cestě směr Ptáčov, podél potoka Klapůvka, ve svahu po pravé straně. V pravidelně odebíraných vzorcích neodpovídají hygienickým požadavkům hodnoty oxidovatelnosti a bakteriologického nálezu.

Studánka k. ú. Ptáčov u rekreačních chat směr Hostákov – směrem od Ptáčova, kolem bývalé kovárny přes potok Klapůvka za mysliveckou chatou. Voda vykazuje velmi dobrou kvalitu již několik let a nevyhovuje pouze zvýšená hodnota oxidovatelnosti.

Studánka u rekreačních chat v k. ú. Ptáčov – v blízkosti rekreačních chat při cestě z Ptáčova proti proudu potoku Klapůvka, směr Trnava. Kvalita vody se ustálila a opakovaně vykazuje zvýšené hodnoty dusičnanů.

Studánka u zahrádkové osady na k. ú. Sokolí – po silnici směrem na Novou Ves, před odbočkou do Sokolí po polní cestě doleva. Ve vzorcích vychází opakovaně poměrně vysoké hodnoty obsahu dusičnanů a oxidovatelnosti. Studánka je ale nyní po přívalových srážkách a sesuvu půdy nefunkční, proto ji bude potřeba obnovit.

Z uvedených výsledků vyplývá, že by se voda z těchto studánek neměla používat jako voda pitná, ačkoliv je v mnoha případech takto užívaná.

Naší snahou je podchytit a popsat jejich výskyt v našem okolí, vyhodnotit čistotu a technický stav a navázat tak na starostlivou péči našich předků. A pokud naše připomenutí někoho podnítí k pomoci s jejich čištěním, obnovou či vyhledáním dalších zapomenutých studánek a pramenů, pak se tím splní i jedna z našich představ obnovit zapomenuté tradice. Chceme tak přispět i k propagaci těchto pozapomenutých zdrojů čisté vody a zajímavých míst naší přírody opředených mnoha pověstmi.

Studánka Heyrovského

Studánka Heyrovského

Třebíče - Týn

Studánka pod ulicí Heyrovského se nachází v katastrálním území Týn u Třebíče v městské části Nové Dvory. Dostaneme se k ní z Karlova nám. ulicí Soukenická, Zdislavina, Cyrilova. U rybníka Baba odbočíme vpravo do sídliště Hájek. Odkaz na orientační plán města Třebíče.

Více
Studánka Krajíčkova stráň 1

Studánka Krajíčkova stráň 1

Třebíč – Krajíčkova stráň 1

Studánka Krajíčkova stráň se nachází v katastrálním území Třebíč v lesoparku Krajíčkova stráň. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč Řípov, Padrtův mlýn, Petrovice), která je označená červenou turistickou značkou. Na Polance se dáme vlevo ulicí Nad Lesem a Krajíčkova stráň. Odkaz na turistickou mapu č. 80 Třebíčsko a orientační plán města Třebíče.

Více
Studánka Krajíčkova stráň 2

Studánka Krajíčkova stráň 2

Třebíč – Krajíčkova stráň 2

Studánka Krajíčkova stráň se nachází v katastrálním území Třebíč v lesoparku Krajíčkova stráň. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč Řípov, Padrtův mlýn, Petrovice), která je označená červenou turistickou značkou. Na Polance se dáme vlevo ulicí Nad Lesem a Krajíčkova stráň. Odkaz na turistickou mapu č. 80 Třebíčsko a orientační plán města Třebíče.

Více
Studánka Lubí pláž

Studánka Lubí pláž

Třebíč - Lubí

Studánka Lubí se nachází v katastrálním území Ptáčov nad pláží vodní nádrže Lubí. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč, Ptáčov, Trnava), která je označená modrou turistickou značkou. Odkaz na turistickou mapu č. 80 Třebíčsko.

Více
Studánka Pavlíkův les

Studánka Pavlíkův les

Třebíč - Pocoucov

Studánka Pavlíkův les se nachází v katastrálním území Pocoucov. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč, Ptáčov, Trnava), která je označená modrou turistickou značkou. Na ulici Velkomeziříčská odbočíme k Novému hřbitovu a dále Pavlíkův les. Odkaz na turistickou mapu č. 80 Třebíčsko.

Více
Studánka Pekelný vrch

Studánka Pekelný vrch

Třebíč - Slavice

Studánka Pekelný vrch se nachází v katastrálním území Slavice. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč – Terůvky , Pekelný vrch, Kojetice na Moravě), která je označená žlutou turistickou značkou. Studánka je zastřešena dřevěným přístřeškem. Odkaz na turistickou mapu č. 80. Třebíčsko

Více
Studánka Ptáčov chaty

Studánka Ptáčov chaty

Třebíč - Ptáčov

Studánka chaty Ptáčov se nachází v katastrálním území Ptáčov u rekreačních chat pod Ptáčovem. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč, Ptáčov, Trnava), která je označená modrou turistickou značkou. Odkaz na turistickou mapu č. 80 Třebíčsko.

Více
Studánka Ptáčov Klapůvka

Studánka Ptáčov Klapůvka

Třebíč - Klapůvka

Studánka Klapůvka se nachází v katastrálním území Ptáčov ve stráni u potoka Klapůvka. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč, Vladislav), která je označená červenou turistickou značkou. Za Táborským mlýnem přejdeme řeku Jihlavu po železničním mostě a dáme se směrem na Ptáčov kolem potoka Klapůvka. Odkaz na turistickou mapu č. 80 Třebíčsko.

Více
Studánka Ptáčovský žleb

Studánka Ptáčovský žleb

Třebíč – Ptáčovský žleb

Studánka Ptáčovský žleb se nachází v katastrálním území Ptáčov, na pravém břehu potoka Lubí u zahrádkářské osady Ptáčovský žleb. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč, Ptáčov, Trnava), která je označená modrou turistickou značkou. Na hrází vodní nádrže Lubí odbočíme z turistické cesty vpravo do Ptáčovského žlebu. Odkaz na turistickou mapu č. 80 Třebíčsko.

Více
Studánka Řípov

Studánka Řípov

Třebíč - Řípov

Studánka  se nachází v katastrálním území Řípov na pravém břehu řeky Jihlavy u rekreačních chat pod Sokolím. Dostaneme se k ní po turistické cestě (Třebíč, Řípov, Sokolí), která je označená červenou turistickou značkou. Odkaz na turistickou mapu č. 80 Třebíčsko.

Více
Mapa