Životní prostředí v našem kalendáři

leden

mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce

Mobilizace proti jaderné válce - vzpomínka na tragédie, které změnily svět ( Hirošima, Nagasaki a Černobyl)

únor
 

světový den mokřadů

V roce 1971 byla podepsána Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů (Mokřady jsou na naší zemi jedním z důležitých biotopů)

březen

Světový den vody

Voda je nejdůležitější bohatství naší planety. Oslavte světový den vody douškem čisté vody.

Světový den meteorologie

Světový den meteorologie byl vyhlášen 23. března roku 1950. Ten den vzniklo WMO - světová meteorologická organizace.

duben

Den země + jarní jarmark

bio, eko a výrobků s označením vysočina regionální produkt

eko Třebíč

květen

Den slunce

Nejoblíbenější hvězda naší oblohy je slunce. Sluneční energie probouzí vše živé a přináší nám světlo do života.

Evropský den parků

Tento den slaví především ochránci přírody pio celé Evropě. Milovníci přírody kladou důraz na ochranu národních parků.

Férová snídaně

- happening na podporu fair trade

Den otevírání studánek

Den otevírání studánek patří k tradicím. Dívky obcházely studánky a modlily se za čistou vodu a úrodu. Večer byl zvyk zakončen tancem a hudbou.

červen

mezinárodní den čistého ovzduší

Mobilizace proti jaderné válce - vzpomínka na tragédie, které změnily svět (Hirošima, Nagasaki a Černobyl)

světový den životního prostředí

Životní prostředí patří k důležitému faktoru pro život celé planety. V tento den se řeší především zlepšení životního prostředí na celé planetě.

září

Měsíc biopotravin

Podzimní jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

V roce 1987 byla podepsána smlouva na ochranu ozónové vrstvy. Ozónová vrstva chrání před nebezpečným slunečním záření.

Evropský týden mobility

kampaň na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy

Evropský den bez aut

Den bez aut poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo, městskou hromadnou dopravu, která přepraví ekologičtěji více cestující než automobil, kde lidé jezdí individuálně.

říjen

Den stromů

Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. Tento den má připomenout jak důležité pro naší planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka.

prosinec
 

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

OSN vyhlásila Mezinárodní den biologické rozmanitosti roku 1994. Bylo to přesně rok po té, co byla podepsána Úmluva o biodiverzitě. Tento den je jedním z oslavných dnů naší planety Země a informuje nás o rozmanitosti druhů.