Městská zeleň a parky

Městská zeleň a parky 
Mapa
Hlavní strana >Městská zeleň a parky >Město jako útočiště ohrožených druhů

Město jako útočiště ohrožených druhů

Město jako útočiště ohrožených druhů

Velkým překvapením byly výsledky nedávno provedeného biologické- ho hodnocení. Prokázaly, že některé plochy městské zeleně jsou unikátními přírodními biotopy, charakteristickými pro tuto část podhůří Vysočiny, a hostícími celou řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zachovaly se přímo na území města díky tomu, že plochy městské zeleně nepodléhají tak intenzivnímu hospodářskému využívání jako celá zdejší okolní zemědělsky a lesnicky využívaná krajina.

Mapa