Tipy na výlet

Tipy na výlet 
Mapa
Hlavní strana >Tipy na výlet >Tipy na výlet>Přeckov Benetice Věstoňovice

Přeckov Benetice Věstoňovice

Přeckov Benetice Věstoňovice

V dnešním díle objevování neobyčejných a úžasných míst přírody našeho regionu bych vás chtěl pozvat do okolí obcí Přeckova, Horních Vilémovic a Benetic. Tuto oblast lze plným právem považovat za srdce Přírodního parku Třebíčsko. V hojném množství tam můžeme poznávat roztroušené a současně jedinečné balvanité ostrůvky se stromy, křovinami a drobnými lesíky. Vyskytují se v nich vzácné prvky flóry a fauny. Velikostí některých durbachitových balvanů budeme mnohdy fascinováni.

 

Vydejme se také do Věstoňovic, odkud to máme západním směrem asi 200 metrů k místní přírodní zajímavosti. Je to památný strom známý pod názvem Velký javor. Již po generace je tradičním cílem výletů. Unikátnost tohoto stromu daleko přesahuje regionální či krajské měřítko. Jedná se zřejmě o nejmohutnější a nejstarší javor klen nejen na Vysočině, ale patrně i v celé České republice. Jeho věk je odhadován na 650 až 700 let. Původní koruna byla s postupujícím věkem redukována na torza kosterních větví, zůstal dutý kmen.

 

Pokud by mohl Velký javor vyprávět, určitě by nám pověděl o hustých a těžko prostupných lesích či o divoké zvěři, která v nich před staletími běžně žila, například vlk, medvěd, rys, jelen, zubr nebo los. Zajímavou etapou v životě tohoto stromu byla doba od bitvy na Bílé hoře po vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II. Tedy léta 1620 až 1781. Ve zdejším kraji bylo tehdy silně zastoupeno evangelické vyznání. Protestanté byli ale pronásledováni, neboť katolické úřady jim neumožňovaly vyznávat jejich víru. Museli se proto scházet tajně a místem, kde se konaly tyto evangelické bohoslužby, byl mimo jiné právě Velký javor, který tak v 18. století plnil i úlohu duchovního a mystického místa. Možná, že právě jeho energie je dodnes onou nevědomou příčinou, proč k němu proudí každoročně tolik turistů.

Věstoňovický javor10 Okolí Benetic Okolí Benetic1 Okolí Benetic2 Okolí Benetic3 Okolí Benetic4 Okolí Benetic5 Okolí Benetic6 Okolí Benetic7 Okolí Benetic8 Okolí Benetic9 Okolí Benetic10 Okolí Přeckova Okolí Přeckova1 Okolí Přeckova2 Věstoňovický javor1 Věstoňovický javor2 Věstoňovický javor3 Věstoňovický javor4 Věstoňovický javor5 Věstoňovický javor6 Věstoňovický javor7 Věstoňovický javor8 Věstoňovický javor9
Mapa