Tipy na výlet

Tipy na výlet 
Mapa
Hlavní strana >Tipy na výlet >Tipy na výlet>Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step

Dnešní díl putování po zajímavých místech Třebíčska bude svým způsobem neobvyklý. Tedy pokusím se o nemožné – alespoň v krátkém popisu prchavě nahlédnout do nesmírného bohatství a výjimečnosti hadcové stepi, jež leží nedaleko městyse Mohelno.  

 

Jako úvod k našemu výletu si vypůjčím nádherná slova Rudolfa Dvořáka (třebíčský a mohelenský učitel a významný botanik), který popisuje step v roce 1935 takto: „Kdo putuje za letního času krajem památných vltavínů z Dalešic po silnici přes Skryje do Dukovan, jistě zastaví kroky své u skryjské školy překvapen, upoután směrem severovýchodním v délce asi 3,5 kilometrů, nezvyklým sice, ale nádherným pohledem na docela nový, uzavřený svět. Na kus země, který se prapodivně odráží od tmavých lesů a zelených polí, jež jej obklopují. Země slunná a vyprahlá, bizarní, jakoby ji vypálil kyselinou. To je památná hadcová step u Mohelna, nádherné útočiště teplomilné květeny, poslední její etapy na této hornině ve střední Evropě vůbec“.

 

Tato step patří k nejzajímavějším rezervacím, které svým významem přesahují střední Evropu. Současně se hadcová step stala i důležitým turistickým cílem našeho regionu. Samotná rezervace je výletníkům přístupná po trase naučné stezky. K výchozímu místu naučné stezky nás z Mohelna přivede značená cesta. Z turistické vyhlídky (ta je v současné době částečně zničená požárem) vybudované v horní části území se před námi rozprostírá úžasný pohled na zaklenutý meandr řeky Jihlavy, tzv. Čertův ocas.

 

Státní rezervací se stepní lokalita stala roku 1952 díky několik desítek let dlouhému úsilí Rudolfa Dvořáka, Jindřicha Suzy, Josefa Podpěry, Augustina Bayera, Vladimíra Šilhavého a řady dalších významných vědců a milovníků přírody, kteří o to usilovali od roku 1924. Tito muži se vždy řídili zásadou, že stupeň všeobecné kultury národa je přímo závislý na poměru jeho příslušníků k přírodě. V listopadu 1952 také došlo k definitivnímu stanovení výměry rezervace a ochranného pásma kolem ní.

 

Nadmořská výška zde kolísá od 260 do 385 metrů nad mořem. Podloží je tvořeno převážně hadcem – serpentinitem. Má vysoký obsah hořčíku, železa a niklu. Na svazích jsou patrné mrazové sruby a v tektonických zářezech suťová pole. Vyskytují se zde i sprašové hlíny a spraše, v nichž je možno najít cicváry – vápnité konkrece, v nichž při vysychání vzniká dutina někdy se sprašovou kuličkou či kamínkem, takže cicvár chrastí. 

 

Mikrometeorologické působení hadcového terénu tu umožnilo vytvořit příznivé podmínky pro udržení jedinečného typu skalní stepi a stepnatých pastvin se vzácnou a bohatou květenou a zvířenou. Specifický chemismus půd vede jednak k výskytu rostlin vázaných na hadec (skupina sleziníků, např. sleziník hadcový, velmi vzácná a kriticky ohrožená podmrvka hadcová), jednak k výskytu četných nanismů – tj. rostlin s „trpasličím“ vzrůstem. Jsou zde desítky vzácných druhů rostlin a hmyzu, mnohé patří k evropským i světovým unikátům. Bylo zde popsáno téměř 100 druhů mravenců, téměř 300 druhů pavouků, neuvěřitelné množství druhů brouků, motýlů, ploštic. Mimo bezobratlých jsou zde i některé vzácné druhy ještěrek. Na náhorní plošině, která je spásána stádem ovcí, se můžeme setkat se syslem obecným. Vyskytuje se zde také např. výr velký, dudek chocholatý, pěnice vlašská či krutihlav obecný. Jelikož má step statut národní přírodní rezervace, tak spadá pod správu příslušné chráněné krajinné oblasti, kterou je v tomto případě Moravský kras. Správa a údržba tak jedinečného území není vůbec jednoduchou záležitostí. Stepi v minulosti hrozil již několikrát zánik. Proto je tak nesmírně důležitá její ochrana i v současné době. „Ochrana vzácných přírodních památek není otázka sentimentality, nýbrž povinné úcty. Tyto památky, ať je to prastarý strom, předvěký porost nebo vzácný geologický útvar, nám představují něco ctihodnějšího než podnikatelský zájem pana Petra nebo Cepla.“ Tato slova napsal před téměř 90 lety Karel Čapek. K tomu není co dodat.

Zima na stepi2 Zima na stepi2 Boží muka Čertův ocas Hadcová step Ještěrka zelená Kudlanka nábožná s obětí Kudlanka nábožná s obětí1 Otakárek ovocný Ploskoroh pestrý Ploskoroh pestrý1 Podmrvka hadcová Sleziník hadcový a červený Podzim na stepi Podzim na stepi1 Soumrak na stepi Soumrak na stepi1 Stepník moravský Svítání na stepi Svítání na stepi1 Svítání na stepi2 Svítání na stepi3 Svítání na stepi3 Sysel obecný Tolita lékářská po odkvětu Vzácná podmrvka hadcová Zima na stepi
Mapa