Tipy na výlet

Tipy na výlet 
Mapa

Markovka, Dobra Voda

Markovka, Dobra Voda

V dnešním putování po neobyčejných přírodních místech zavítáme do blízkého okolí Třebíče. Prvním cílem je nedaleká vodní nádrž Markovka. Při nižším stavu vody a bližším prozkoumání břehů lze na této nádrži překvapivě objevit spoustu úchvatných a romantických zákoutí. Další lokalitou je potok Markovka, jehož balvanité koryto je fotograficky nejatraktivnější v části pod osadou Dobrá Voda. V okolí této osady, která se může pochlubit velmi bohatou historií, můžeme obdivovat malebné údolí potoka se strmými skalnatými stráněmi s výskytem spousty zajímavých teplomilných rostlinných a živočišných druhů. Ve stráních nad osadou či na louce pod ní lze ještě dnes nalézt řadu zajímavých míst s uměle vztyčenými balvany jako vzpomínku na čilou a rozmanitou duchovní aktivitu. Ta zde probíhala především v 90. letech minulého století. Další kuriozitou tohoto místa je existence pozoruhodného přírodního oltáře pod skalním převisem.

 

Ovšem asi za nejznámější přírodní unikát v Dobré Vodě lze považovat místní vývěr minerálních vod. Jedná se o mimořádně ojedinělý výskyt těchto vod v celé naší oblasti. Je znám již od roku 1765, kdy tuto sirovodíkovou vodu popsal jihlavský krajský fyzik a lékař Jan Křtitel Michal Sagar ve spise „Krátká zpráva o pozďátecké zdravotní studni nedaleko Třebíče na Moravě“. Lázně, které tu byly později zbudovány, se staly tradičním a vyhledávaným výletním místem obyvatel města Třebíče. Kopaná studna tehdy zásobovala 6 van v lázeňském domě. Objekt bývalých sirných lázní byl přestavěn a nyní jej vlastní Okresní rada Junáka Třebíč. Léčil se tam především revmatismus a ztrácely se prý pihy. Z vyprávění pamětníků jsem také zjistili zajímavou informaci, že po pravidelném pití této vody žloutly zuby.

 

Novější zhodnocení místních vývěrů minerální vody udávají například Květ a Kačura (1976). Vodu zařazují ke skupině sirovodíkových vod s obsahem sirovodíku okolo 1 mg/l. Podzemní pramenitou vodu lze obecně charakterizovat jako vodu hořečnato-vápenato-sírano-hydrogenuhličitanového typu, středně mineralizovanou, velmi slabě kyselou. Voda zde byla jímána ve studni vybudované v dnes již neexistujícím cihlovém domku vedle kapličky na pravém břehu potoka Markovky. Nepříznivou skutečností se pro tuto studnu stal pokus v 70. letech prohloubit ji trhacími pracemi a tím zvýšit její vydatnost. Opak se tehdy stal pravdou a vydatnost se naopak výrazně snížila. Menší přirozený vývěr minerální vody byl také zaznamenán na pravém břehu Markovky a to v místech na počátku osady. Avšak při revitalizaci vodního toku (úprava koryta a zpevňování břehů) byl tento vývěr bohužel zlikvidován.

Vodní nádrž Markovka7 Kamenitá stráň nad osadou Dobrá Voda Nad osadou Dobrá Voda Nad osadou Dobrá Voda1 Památné lípy u odbočky na Okrašovice Potok Markovka pod osadou Dobrá Voda Potok Markovka pod osadou Dobrá Voda1 Potok Markovka pod osadou Dobrá Voda2 Potok Markovka pod osadou Dobrá Voda3 Potok Markovka pod osadou Dobrá Voda4 Potok Markovka pod osadou Dobrá Voda5 Potok Markovka pod osadou Dobrá Voda6 Potok Markovka pod osadou Dobrá Voda7 Potok Markovka u řeky Jihlavy Přírodní oltář v Dobré Vodě Silniční rybník u Okrašovic Silniční rybník u Okrašovic1 Vodní nádrž Markovka Vodní nádrž Markovka1 Vodní nádrž Markovka2 Vodní nádrž Markovka4 Vodní nádrž Markovka5 Vodní nádrž Markovka6
Mapa