Tipy na výlet

Tipy na výlet 
Mapa
Hlavní strana >Tipy na výlet >Tipy na výlet>Budišovsko - Kamenná, Holomkům mlýn, zřícenina hradu Dub

Budišovsko - Kamenná, Holomkům mlýn, zřícenina hradu Dub

Budišovsko - Kamenná, Holomkům mlýn, zřícenina hradu Dub

V dnešním díle putování po přírodně neobyčejných místech našeho regionu opět vyrazíme na Budišovsko, tentokrát do jeho severovýchodní a východní části. Cestou po silnici od městyse Budišov do obce Kamenná míjíme asi v polovině vzdálenosti po levé straně kamenný útvar pod názvem Čertova ruka. Na webových stránkách obce Kamenná je k ní uvedena zajímavá pověst. Podle ní žili v obci dva bohatí sedláci, jeden lakomější než druhý. Neustále si záviděli a dělali si navzájem schválnosti. Soupeření vedlo tak daleko, že se jeden z nich, co se jmenoval Klát, spolčil s čertem. Čert měl během noci naházet druhému sedlákovi na pole veliké balvany, aby mu pole znehodnotil. Na oplátku  Klát upsal čertovi za 9 let svou duši. Kdyby čert práci nestihl, tak prodlouží čert sedlákovi život o dalších 9 roků. Když nad ránem přinášel čert od Budišova poslední kámen, vytáhl vychytralý Klát z pytle uvězněného kohouta a ten zakokrhal. Čert proto prohrál sázku. Zlostně praštil balvanem o zem takovou silou, že v balvanu je dodnes otisk jeho ruky. Lidé byli ráno ohromeni množstvím kamenů, podle nichž nazvali ves Kamennou. A co sedlák Klát? Ten za 18 roků zmizel neznámo kam. Zajímavé na této pověsti je to, že Klát je historicky doložený majitel jednoho ze dvou svobodných dvorů. V okolí Kamenné se můžeme kochat romantickým rázem krajiny s celou řadou balvanitých remízků včetně asi nejznámějšího místního balvanu pojmenovaného Čertův kámen či Čertův stolec. Tento durbachitový balvan najdeme cca 500 m SV od obce, kousek od lesa, kde se terén již svažuje k řece Oslavě. Kámen má v horní části prohlubeň, do které by se mohla posadit menší osoba. Podle místní pověsti na tomto kameni sedával čert a pozoroval okolí. Možná sem chodil ze staré papírny od řeky. Tam se to podle pověsti v dávných dobách čerty jen hemžilo. Zajímavostí této oblasti jsou také kolomazné kameny roztroušeně rozmístěné ve zdejších lesích. Fotograficky atraktivní a obdivuhodné balvanité ostrůvky objevíme také severně a severozápadně od obce Kamenná a to především ve stráni nad řekou Oslavou v lesích po levé straně silnice směřující do údolí řeky Oslavy. Poté po překonání silničního mostu přes Oslavu u Panského mlýna odbočíme z hlavní silnice doprava ve směru k Holomkovu mlýnu pod zříceninu hradu Dub. Překvapí nás tam na skalnatém ostrohu nad řekou Oslavou nejen malé zbytky zříceniny hradu, který zanikl kolem poloviny 15. století, ale i balvanité koryto řeky Oslavy se spoustou kouzelných míst.

Zřícenina hradu Dub Balvanité ostrůvky SZ od Kamenné Balvanité ostrůvky SZ od Kamenné1 Balvanité ostrůvky SZ od Kamenné2 Čertova ruka u Kamenné Čertova ruka u Kamenné1 Čertova ruka u Kamenné2 Čertova ruka u Kamenné3 Čertův kámen Čertův kámen1 Čertův kámen2 Řeka Oslava u Holomkova mlýna Řeka Oslava u Holomkova mlýna1 Řeka Oslava u Holomkova mlýna2 Řeka Oslava u Holomkova mlýna3 Řeka Oslava u Holomkova mlýna4 Řeka Oslava u Holomkova mlýna5
Mapa