Významné přírodní lokality ve městě

Významné přírodní lokality ve městě 
Mapa
Hlavní strana >Významné přírodní lokality ve městě >Rybníky a mokřady>Třebíč - významné přírodní lokality, Brožurka

Třebíč - významné přírodní lokality, Brožurka

Třebíč - významné přírodní lokality, Brožurka

Třebíčsko patří díky své poloze a přírodním podmínkám k přírodně nesmírně zajímavým oblastem Českomoravské vrchoviny. Setkávají se zde druhy typické pro vyšší polohy vázané na podhorské lesy, mokřady či rašelinné louky s teplomilnou faunou a flórou jižní Moravy. Bezprostřední okolí města náleží spíše do teplejší oblasti, charakteristická je zde pestrá mozaika otevřených suchých biotopů, lesů, vlhčích luk podél vodních toků a četné rybníky. To vše je v pestré mozaice rozeseto v zemědělské krajině s poměrně hustým osídlením. Díky jedinečnému umístění Třebíče přímo ve skalnatém údolí řeky Jihlavy si i vlastní město uchovalo velký podíl přírodních ploch.

Mapa