Ovzduší

Ovzduší 
Mapa
Hlavní strana >Ovzduší >Monitorovací stanice>Stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě – projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“

Stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě – projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“

Mobilní, automatizovaný informační systém

Stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě – projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“

Třebíč je zařazena do projektu „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“, zadavatelem je Kraj Vysočina. Dvakrát do roka je do vytypované lokality v Kraji Vysočina umístěna mobilní stanice. Měřící kampaně jsou naplánovány tak, aby reprezentovaly topnou a netopnou sezonu. Každá lokalita má své specifické poslání zaměřené buď na dopravu, lokální topeniště, nebo průmyslovou zónu. Od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 proběhl první rok měření, které probíhalo na 24 lokalitách kraje, Třebíč byla mezi vybranými lokalitami. Byl přesně stanovený harmonogram, odvozený od legislativního požadavku na minimální počet dat za kalendářní rok pro orientační měření – tedy 8 týdnů rozprostřených po celý rok. Umístění: Sportovní areál TJ Spartak Třebíč

Zeměpisné souřadnice: 49°13‘27.344“N, 15°53‘38.316“E Nadmořská výška: 405 m

Typ: Mobilní, automatizovaný informační systém

http://www.ovzdusivysocina.cz/sledovane-lokality/trebic/monitoring/

 

Mobilní měření sleduje jiné závažnější škodliviny než ty, které jsou obsaženy ve stávajících měřících programech stacionárních stanic umístěných v Kraji Vysočina. Větší výběr škodlivin umožní doplnit stávající informace ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu a stanic Zdravotního ústavu Ostrava.

Mapa