Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství 
Mapa

Kompostéry

V roce 2013 podalo město Třebíč žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí na domovní kompostování. Občanům města a jejich částí je na základě jejich žádostí umožněn za 500 Kč odkup domácích kompostérů o objemu minimálně 700 litrů. Bylo podáno na 735 žádostí, o 19 kompostérů žádaly i školní jídelny. Kompostéry musí být umístěny na zahradách – pozemcích žadatelů po dobu minimálně 5 let.

Mapa